பறக்கும் கமறாவில் படம்பிடிக்கப்பட்ட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் பிரம்மாண்ட வீடியோ காட்சி

May 29, 2016

காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலில் நடைபெற்ற 30வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் திருக்கொடியேற்ற நிகழ்வு மற்றும் அலங்கார வேலைகளின் அழகிய காட்சி

You may also like

Leave a Comment