14.06.2015 அன்று கொழும்பில் நடைபெற்ற சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாஉகள் மாநாட்டில் ஷெய்குனா மிஸ்பாஹீ நாயகம் அன்னவர்கள் ஆற்றுவதற்காக தயார் செய்யப்பட்ட உரை

June 16, 2014

You may also like

Leave a Comment