27வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி அறிவித்தல் – 2013

June 10, 2013
கரீப் நவாஸ் பௌன்டேஸன் நடாத்தும்
27வது வருட உர்ஸே முபாறக் – ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியும்
13வது மௌலவீ பாஸில் றப்பானீ பட்டமளிப்பு விழாவும்

திருக்கொடியேற்றம் – 26.06.2013 புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணி
மாகந்தூரி – 30.06.2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 9.00 மணி
இடம் – காத்தான்குடி 05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயல் 


You may also like

Leave a Comment