29வது வருட ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரியின் திருக்கொடியேற்றத்திற்கான முன்னேற்பாடுகள்

June 3, 2015
அஜ்மீர் அரசர், கரீப் நவாஸ், ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் நினைவாக காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலில் 29வது வருடமாக  ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரி இன்று 03.06.2015 (புதன்கிழமை) பி.ப 05.00 மணிக்கு திருக்கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகவுள்ளது.
ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரியின் திருக்கொடியேற்றத்துக்கான முன்னேற்பாடுகளின் தொகுப்பு.

You may also like

Leave a Comment