36வது வருட புனித புஹாரீ ஷரீப் நிறைவு தின நிகழ்வுகள்…

June 5, 2013
கடந்த 07.05.2013 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட புனித புஹாரீ ஷரீப் 30 தினங்கள் ஓதப்பட்டு இறுதித்தினமான 05.06.2013 புதன்கிழமை நிறைவு பெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

You may also like

Leave a Comment