5ம் வருட ஷாதுலீ நாயகம் வலீ கந்தூரி – 2019

July 29, 2019

குத்புல் வுஜூத் அபுல் ஹஸன் அலீ அஷ்ஷாதுலீ றஹிமஹுல்லாஹ் அன்னவர்களினதும், அன்னாரின் கலீபாவாகிய இமாம் அபுல் அப்பாஸ் அல் முர்ஸீ நாயகம் றஹிமஹுல்லாஹ் அன்னவர்களினதும் நினைவாக 5ம் வருட அருள்மிகு கந்தூரி 28.07.2019 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பி.ப 5.30 மணிக்கு திருக்கொடியேற்றமும்,கத்முல் குர்ஆன் மஜ்லிஸும், மஃரிப் தொழுகையின் பின் அன்னார்கள் பேரிலான மவ்லித் மஜ்லிஸும், இஷா தொழுகையின் பின் சங்கைக்குரிய ஷெய்குனா மிஸ்பாஹீ நாயகம் அன்னவர்களினால் “வஹ்ததுல் வுஜூத்” எனும் தலைப்பில் ஆத்மீக பேருரையும், பாடகர் MH.ஹபீஸ் ஹக்கானீ அவர்களினால் இறைஞான கீதமும் பாடப்பட்டு இறுதியாக துஆ, தபர்றுக் விநியோகம் ஸலவாத்துடன் நிகழ்வுகள் யாவும் இனிதநிறைவு பெற்றன. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

You may also like

Leave a Comment