றபீஉனில் அவ்வல் மாத மௌலித் மஜ்லிஸுக்கான பொதுக் கூட்டம்

December 1, 2015
மனிதகுல வழிகாட்டி, மதீனத்து முத்து, ஈருலகின் முழுமதி முஹம்மத் முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் பிறந்த மாதத்தை சிறப்பி்க்கும் முகமாக மஸ்ஜிது மன்பஇல் ஹைறாதில் 39வது வருடமாக வெகு சிறப்பாக நடைபெறவிருக்கும் மௌலித் மஜ்லிஸுக்கான பொதுக் கூட்டம் 30.11.2015 (திங்கட்கிழமை) அன்று மன்பஉல் ஹைறாத் பள்ளிவாயலில் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டம் மஸ்ஜிது மன்பஇல் ஹைறாதின் தலைவரின் முஹம்மத் ஹகீம் அவர்களின்  தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வி்ல் அல்ஹாஜ் அப்துல் ஜவாத் ஆலிம் வலிய்யுல்லாஹ் நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் செயலாளர் மௌலவீ KRM. ஸஹ்லான் றப்பானீ, பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலின் தலைவர் மௌலவீ HMM. இப்றாஹீம் நத்வீ, அல்ஜாமிஅதுர் றப்பானிய்யஹ்வின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் மௌலவீ MMA.மஜீத் றப்பானீ, மஸ்ஜிது மன்பஇல் ஹைறாத் பள்ளிவாயலி்ன் இரண்டு பேஷ் இமாம்களான மௌலவீ  HMM. பஸ்மின் றப்பானீ, மௌலவீ  MSM ஸாஹ்ஜஹான் றப்பானீ அவர்களும் மற்றும் பள்ளிவாயலின் மஹல்லா வாசிகள் பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். 

You may also like

Leave a Comment