ஈதுல் அழ்ஹா தியாகப் பெருநாள் நிகழ்வுகள்

September 25, 2015
இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பல படிப்பினைகளை எடுத்துக் கூறும் ஈதுல் அழ்ஹா தியாகத்திருநாள் நிகழ்வுகள் 24.09.2015 அன்று காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அந்நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு…

You may also like

Leave a Comment