பெரியார் வருகை

January 26, 2014
குத்புல் அக்தாப் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானீ நாயகம் அன்னவர்களின் பரம்பரையில் வந்துதித்தவரும், உலகறிந்த பிரசித்தி பெற்ற மார்க்க மேதையுமான அஷ்ஷெய்ஹ் அஸ்ஸெய்யிது அபீபுத்தீன் அப்துல் காதிர் மன்ஸுறுத்தீன் அல் ஜெய்லானிய்யில் பஃதாதீ அன்னவர்கள் 24.01.2014ம் திகதி அன்று காலை 07.00 மணியளவில் காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலுக்கு வருகை தந்தபோது அன்னாரை மாலை அணிவித்து வர வேற்பு கீதத்துடன் வரவேற்கும் காட்சியின் சில துளிகள்…….

You may also like

Leave a Comment