அல்ஜாமிஅதுர் றப்பானிய்யஹ் அறபுக் கலாபீடத்தின் நூலகத் திறப்பு விழா

October 28, 2014
அல்ஜாமிஅதுர் றப்பானிய்யஹ் அறபுக் கலாபீடத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்காகவும், உலமாஉகளின் வாசிப்புத் திறனை ஊக்குவிப்பதற்காகவும் அல் ஜாமிஅதுர் றப்பானிய்யஹ் கட்டிடத்தில் றப்பானிய்யஹ் வாசிகசாலை எனும் பெயரில் ஷெய்ஹுனா மிஸ்பாஹீ நாயகம் அன்னவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் உலமாகஉகளும், அல் ஜாமிஅதுர் றப்பானிய்யஹ் மாணவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 – அல்ஹம்துலில்லாஹ் –

You may also like

Leave a Comment