இணையத்தள முகவரி மாற்றம்

October 28, 2014
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வறஹ்) வாசகர்களே!

சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் சத்தியக் குரலாக இயங்கி வந்த www.shumsme.com எனும் எமது இணையத்தளம் மீள்வடிவமைப்புக்காக மூன்று தினங்கள் தடைப்பட்டிருந்தது. மாஷாஅல்லாஹ் அல்லாஹ் உதவியால் (29.10.2014 இன்றிலிருந்து) தற்போது புதுப்பொலிவுடன்  www.shumsmedia.com எனும் புதிய முகவரியில் வாசகர்கள் பார்வையிடலாம்.

– அல்ஹம்துலில்லாஹ் –

You may also like

Leave a Comment