இஷாத் தொழுகையை தொடர்ந்து நடைபெற்ற அஜ்மீர் அரசர் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் மஜ்லிஸ் நிகழ்வின் புகைப்படங்கள்.

June 3, 2015

You may also like

Leave a Comment