சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாஉகள் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வுகளின் ஓர் தொகுப்பு

October 18, 2014

அல்ஹாஜ் அப்துல் ஜவாத் ஆலிம் வலியுல்லாஹ் நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் ஏற்பாட்டில் மிக விமர்சையாக ஏற்பாடாகி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாஉகள் மாநாடு 2014 இன் முதலாம் நாள் நிகழ்வுகளின் ஆரம்ப நிகழ்வுகள் தொடர்பான புகைப்படங்களின் ஓர் தொகுப்பு.

You may also like

Leave a Comment