முதலாம் அமர்வுகளில் சில காட்சிகள்.

October 20, 2014
ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கை விளக்கப் பொதுக் கூட்டம் தொடர்பான முதலாம்  அமர்வுகளில் சில காட்சிகள்.
இவ்வமர்வில் சங்கைக்குரிய மௌலவீ எம்.எம்.ஏ மஜீத் றப்பானீ அவர்கள் மௌலித் எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.
முதலாம் அமர்வு நிறைவுற்றுள்ளது இன்ஷா அல்லாஹ் மஃரிப் தொழுகையைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் அமர்வு இடம்பெறும். அமர்வில் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்த சங்கைக்குரிய உலமாஉகள் உரையாற்றுவார்கள்
நிகழ்வுகள் எமது இணையத்தளத்தில்நேரடி அஞ்சல் செய்யப்படுகிர்றது.

You may also like

Leave a Comment