புனித கஸீததுல் புர்தஹ் -புகைப்படங்கள்-

October 19, 2014
ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாஉகள் மாநாடு 2014ன் மற்றுமொரு பகுதியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற புனித கஸீததுல் புர்தஹ் மஜ்லிஸிலிருந்து சில புகைப்படங்கள்
.

You may also like

Leave a Comment