இலவச நூல்கள் வெளியீடு

September 22, 2015
2015 “ஈத் முபாறக்” நல்வாழத்துக்கள்
இலவச நூல்கள் வெளியீடு
——————————————-
மௌலவீ இப்றாஹீம் நத்வீ அவர்களால் எழுதப்பட்ட

# வஹ்ததுல் வுஜூத் பற்றிய சந்தேக நிவர்த்தி
( வினா – விடை விருந்து)

# தவ்ஹீத் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த உண்மைக் கதைகள்
24.09.2015 அன்று பெருநாள் குத்பஹ்வின் பின் எதிர்பாருங்கள்

அஷ்ஷுப்பான் ஏற்பாட்டுக் குழு

You may also like

Leave a Comment