அடுத்த உரை….

October 20, 2014
நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த சங்கைக்குரிய  மௌலானா மௌலவீ  P.A. ஹாஜா முயீனுத்தீன் பாகவீ அவர்களின் உரையினைத் தொடர்ந்து அப்ழலுல் உலமா அபுத்தலாயில்  மௌலவீ  அல்ஹாஜ் அஷ்ஷெய்கு M.அப்துல்லாஹ் ஜமாலீ MA. அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவார்கள்.

You may also like

Leave a Comment