மேலும் சில புகைப்படங்கள்.

October 20, 2014
நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கை விளக்கப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு திரண்டுள்ள மக்கள் திரள்.

You may also like

Leave a Comment