19வது வருட தங்கள் வாப்பா அன்னவர்களின் அருள் மிகு கந்தூரி நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு

December 7, 2015
கண்ணூரில் கண்ணுறங்கும் காமில் வலீ ஆஷிகுல் அவ்லியா அப்துர் றஷீத் கோயா தங்கள் மௌலானா வாப்பா அன்னவர்களின் அருள்மிகு கந்தூரி 06.12.2015 அன்று பி.ப 04:45 மணிக்கு காத்தான்குடி-05 பத்ரிய்யஹ் ஜும்அஹ் பள்ளிவாயலில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
 நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment