விளக்கவுரை – முனைவர் H. முஜீபுர் றஹ்மான் Ph.D. அவர்கள்

October 19, 2014
மாநாட்டு நிகழ்வில் தற்போது தென்னிந்தியாவில் இருந்து வருகை தந்த தமிழ் நாடு நெஷனல் பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர் சங்கைக்குரிய முனைவர் H. முஜீபுர் றஹ்மான் Ph.D. அவர்கள் விளக்கவுரையாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
 

You may also like

Leave a Comment